Energi

Fornybar energi

Plakat av OA vindkraft på land

Vindkraft på land

19. juni 2020 ble stortingsmeldingen 'Vindkraft på land – Endringer i konsesjonssystemet' lagt frem. Stortingsmeldingen behandlet av Stortinget 1. desember 2020. Olje- og energidepartementet ba NVE i mars 2021 om å følge opp flere punkter i stortingsmeldingen. Arbeidet gjøres i samråd med Miljødirektoratet og berørte fagmyndigheter.

QA vindkraft til havs

Vindkraft til havs

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Regjeringen har besluttet at kraften fra første fase av Sørlige Nordsjø II (1500 MW) skal sendes til det norske fastlandet og at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs. Regjeringen vil komme tilbake til hvordan andre fase skal kobles til nettet etter at NVE har utredet ulike nettløsninger for vindkraft til havs og hvilke effekter dette vil ha på kraftsystemet.

Vannkraftverk

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Siste om fornybar energi

Flere saker om temaet