Prop. 2 LS (2023–2024)

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Proposisjonen inneholder forslag om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Lovforslaget er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret 2024.

Les dokumentet

English translation

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget