Prop. 111 L (2022–2023)

Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i plan- og bygningsloven og energiloven knyttet til vindkraft på land. Forslaget innfører blant annet krav om arealavklaring etter plan- og bygningsloven i form av områderegulering på et overordnet nivå før det kan gis konsesjon etter energiloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget