Nasjonal ramme for vindkraft

Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Inspillsmøter nasjonal ramme for vindkraft

Innspillsmøter - Nasjonal ramme for vindkraft

Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Nasjonal ramme for vindkraft er både en kunnskapsoppdatering og et verktøy for å styre lokalisering av nye prosjekter til de mest egnede områdene.

Vindkraft

Høring

Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge. Departementet legger opp til flere regionale innspillsmøter frem mot sommeren for å bidra til at lokale og regionale aktører kan gi gode høringsuttalelser. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til politikken for vindkraft på land. Høringsfristen er 01.10.2019.

Aktuelt nå

'

Innspillsmøte Hammerfest 17. juni

Mandag 17. juni holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Scandic Hotel i Hammerfest. Det var om lag 65 deltagere og 17 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Liv Lønnum.

'

Innspillsmøte Trondheim 12. juni

Onsdag 12. juni holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Scandic Hotel Nidelven  i Trondheim. Det var om lag 80 deltagere og 13 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Liv Lønnum.

Innspillsmøte Bergen 23. mai

Torsdag 23. mai holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Scandic Hotel Flesland utenfor Bergen. Det var om lag 80 deltagere og 19 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Liv Lønnum.

'

Innspillsmøte Kristiansand 21. mai

Tirsdag 21. mai holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Det var om lag 80 deltagere og 18 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Liv Lønnum.

'

Innspillsmøte Lillestrøm 6. mai

Tirsdag 6. mai holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Scandic Hotel Lillestrøm. Det var om lag 70 deltagere og 15 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Rikard Gaarder Knutsen.

Forslag om nasjonal ramme for vindkraft sendes ut på høring

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs forslag på høring og vil arrangere lokale innspillsmøter i mai og juni. Høringsfristen er 1. oktober.

Til toppen