Nasjonal ramme for vindkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget har vært på en bred høring. Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med forslaget om å peke ut de 13 mest egnede områdene for vindkraft. Olje- og energidepartementet vurderer endringer i konsesjonssystemet. Kunnskapsgrunnlaget fra NVEs forslag til nasjonal ramme og høringsinnspillene er sentralt i dette arbeidet.

Aktuelt nå

'

Innspillsmøte Hammerfest 17. juni

Mandag 17. juni holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Scandic Hotel i Hammerfest. Det var om lag 65 deltagere og 17 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Liv Lønnum.

'

Innspillsmøte Trondheim 12. juni

Onsdag 12. juni holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Scandic Hotel Nidelven  i Trondheim. Det var om lag 80 deltagere og 13 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Liv Lønnum.

Innspillsmøte Bergen 23. mai

Torsdag 23. mai holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Scandic Hotel Flesland utenfor Bergen. Det var om lag 80 deltagere og 19 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Liv Lønnum.

'

Innspillsmøte Kristiansand 21. mai

Tirsdag 21. mai holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Det var om lag 80 deltagere og 18 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Liv Lønnum.

'

Innspillsmøte Lillestrøm 6. mai

Tirsdag 6. mai holdt Olje- og energidepartementet innspillsmøte om NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land på Scandic Hotel Lillestrøm. Det var om lag 70 deltagere og 15 som holdt innlegg fra salen. Fra politisk ledelse deltok statssekretær Rikard Gaarder Knutsen.

Forslag om nasjonal ramme for vindkraft sendes ut på høring

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs forslag på høring og vil arrangere lokale innspillsmøter i mai og juni. Høringsfristen er 1. oktober.