Historisk arkiv

Misvisende av NRK om vindkraft og vannkraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I et innslag på NRK Kveldsnytt tirsdag 25. juni ble seerne presentert for feilaktige og unyanserte påstander om nasjonal ramme for vindkraft og potensialet for oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftproduksjon.

I et innslag på NRK Kveldsnytt tirsdag 25. juni ble det hevdet at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker å bygge vindkraft i hele landet. Dette er ikke riktig, og jeg er glad for at NRK senere korrigerte påstanden. Saken det henvises til er NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft som nå er på høring. NVE har foreslått områder i Norge som er mest egnet for vindkraft. Utgangspunktet har vært hvor det blåser mest og hvor det er kapasitet i ledningsnettet. I tillegg er nasjonalt viktige miljø- og samfunnsinteresser vurdert for å styre vindkraft bort fra for eksempel viktige naturområder og der folk bor eller har hytter.

I dag har vi ikke en slik nasjonal styring av vindkraftprosjekter, og det har blitt søkt om konsesjon til vindkraftverk mange steder i landet. En nasjonal ramme vil derfor kunne gi et signal til utbyggere om at de bør begrense seg til utvalgte områder. NVEs forslag tar ikke stilling til hvor mye vindkraft som skal bygges. Jeg har nå sendt forslaget på en bred høring og gjennomført innspillmøter i flere deler av landet. Vindkraftpolitikken fremover vil bli utformet senere i denne prosessen.

I innslaget sa også professor Leif Lia ved NTNU at det kan bygges 20-30 TWh vannkraft ved opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraftverk med små miljøkonsekvenser. Jeg mener professorens tall ikke er realistiske. NVEs tall viser at potensialet er mye mindre – nærmere 6 TWh. Det meste av dette potensialet er utvidelser som kan ha miljøkonsekvenser på linje med nye utbygginger, for eksempel ved at vann overføres fra et annet vassdrag. Mange husker for eksempel utvidelsen i Øvre Otta som var en konfliktfylt sak.

Det er selvsagt viktig å få mest mulig energi ut av de eksisterende vannkraftverkene, og det gjøres i stor grad i dag. Disse sakene blir prioritert i konsesjonsbehandlingen i NVE. Halvparten av vannkraftverkene våre har allerede gjennomgått opprusting og/eller utvidelse de siste 20 årene. Dette har gitt oss til sammen 4,5 TWh mer fornybar energi. Regjeringen har nå satt ned et utvalg som skal se på skattleggingen av vannkraft, og jeg ser fram til å se på rammevilkårene for vannkraft etter at utvalget leverer sin rapport 1. oktober Jeg mener det uansett ikke er snakk om enten vindkraft eller vannkraft framover. Vi trenger begge deler. Å sette disse teknologiene opp mot hverandre er både unødvendig og misvisende.