Havvind

Noreg har ein ambisjon om at det innan 2040 skal tildelast område for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 vart dei første områda på norsk sokkel opna for fornybar energiproduksjon til havs, og styresmaktene har sidan då jobba med å fastsetje regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukarar av havet. I 2023 vart dei første prosjektområda for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjorde.

Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland

Utsira Nord

Artikkel 27.10.2023

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde til havvind i Utsira Nord. Arealet Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Endringer i fremdriftsplan søknadsfrist ble offentliggjort 17. oktober.

Sørlige Nordsjø II ligger sør i Nordsjøen på grensen mellom Norge, Danmark og Storbritannia.

Sørlige Nordsjø II

Artikkel 07.11.2023

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II, første fase. Utlysningen ble oppdatert 17. oktober 2023. Arealet Sørlige Nordsjø II ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark, og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020.

Aktuelt no

Havvind på METCentre, Utsira.

Fem aktørar kan delta i auksjon om havvind i Sørlege Nordsjø II

Pressemelding 16.02.2024

Energidepartementet varsla fem søkjarar om at dei er kvalifiserte til å delta i auksjonen om havvind i området Sørlege Nordsjø II. Auksjonen opna måndag 18. mars kl. 09.00.

Arkona havvindpark i Tyskland

Sju søknader om å delta i auksjon om havvind i Sørlige Nordsjø II

Pressemelding 15.11.2023

Olje- og energidepartementet har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Det er positivt at flere sterke aktører viser interesse for utbygging av havvind på norsk sokkel.

Hywind Tampen

Differansekontrakt for havvind i Sørlige Nordsjø II

Nyhet 07.11.2023

Endelig utkast til differansekontrakt m/ vedlegg for Sørlige Nordsjø II er nå tilgjengelig:

'

Oppdatert utlysning for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Pressemelding 17.10.2023

Som følge av prosessen med å notifisere statsstøtte til havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord til EFTAs overvåkingsorgan ESA, gjør Olje- og energidepartementet endringer i utlysningen av prosjektområdet for havvind i Sørlige Nordsjø II.

Bildemontasje til statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024

Regjeringa styrkjer satsinga på havvind

Pressemelding 06.10.2023

Regjeringa styrkjer no satsinga på havvind ytterlegare. I tillegg til å styrkje energimyndigheitene foreslår regjeringa totalt 148 millionar kroner til vidare arbeid med havvind på norsk sokkel.

Havvindmøller

Tre nye havvindområde aktuelle for opning og utlysing i 2025

Pressemelding 14.09.2023

Regjeringa gir Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å starte strategiske konsekvensutgreiingar av tre havvindområde som kan vere aktuelle for opning og utlysing i 2025.