Havvind

Noreg har ein ambisjon om at det innan 2040 skal tildelast område for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 vart dei første områda på norsk sokkel opna for fornybar energiproduksjon til havs, og styresmaktene har sidan då jobba med å fastsetje regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukarar av havet. I 2023 vart dei første prosjektområda for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjorde.

Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland

Utsira Nord

Artikkel 27.10.2023

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde til havvind i Utsira Nord. Arealet Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Endringer i fremdriftsplan søknadsfrist ble offentliggjort 17. oktober.

Sørlige Nordsjø II ligger sør i Nordsjøen på grensen mellom Norge, Danmark og Storbritannia.

Sørlige Nordsjø II

Artikkel 07.11.2023

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II, første fase. Utlysningen ble oppdatert 17. oktober 2023. Arealet Sørlige Nordsjø II ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark, og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020.

Aktuelt no

Energiministeren sammen med representanter for Ventyr SNII på signeringssermoni

Sørlige Nordsjø II:

Havvindkontrakten er nå signert

Nyhet 19.04.2024

I dag møttes energiminister Terje Aasland og ledelsen i Ventyr SN II, som skal bygge ut det første store havvindprosjektet på norsk sokkel. De markerte at kontrakten for prosjektet ble signert denne uken.

Havvindmøller

Ventyr SN II AS har vunnet auksjonen om tildeling av prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II

Pressemelding 20.03.2024

Etter en vellykket auksjon er det klart at Ventyr SN II AS som er eid av Parkwind og Ingka-gruppen blir de første som får bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II. Vinnerbudet i auksjonen er 115 øre/kWh. To aktører deltok i auksjonen.

Havvind på METCentre, Utsira.

Fem aktørar kan delta i auksjon om havvind i Sørlege Nordsjø II

Pressemelding 16.02.2024

Energidepartementet varsla fem søkjarar om at dei er kvalifiserte til å delta i auksjonen om havvind i området Sørlege Nordsjø II. Auksjonen opna måndag 18. mars kl. 09.00.

Arkona havvindpark i Tyskland

Sju søknader om å delta i auksjon om havvind i Sørlige Nordsjø II

Pressemelding 15.11.2023

Olje- og energidepartementet har mottatt sju søknader om å delta i auksjon om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Det er positivt at flere sterke aktører viser interesse for utbygging av havvind på norsk sokkel.

'

Differansekontrakt for havvind i Sørlige Nordsjø II

Nyhet 07.11.2023

Endelig utkast til differansekontrakt m/ vedlegg for Sørlige Nordsjø II er nå tilgjengelig:

'

Oppdatert utlysning for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Pressemelding 17.10.2023

Som følge av prosessen med å notifisere statsstøtte til havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord til EFTAs overvåkingsorgan ESA, gjør Olje- og energidepartementet endringer i utlysningen av prosjektområdet for havvind i Sørlige Nordsjø II.