Energi

Havvind

Norge har en ambisjon om at det innen 2040 tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden jobbet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og øvrige brukere av havet. I 2023 utlyses de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland

Utsira Nord

Artikkel 16.05.2023

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde til havvind i Utsira Nord. Arealet Utsira Nord ligger utenfor kysten av Rogaland og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020.

Sørlige Nordsjø II ligger sør i Nordsjøen på grensen mellom Norge, Danmark og Storbritannia.

Sørlige Nordsjø II

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II, første fase. Arealet Sørlige Nordsjø II ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark, og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020.

Aktuelt nå

Arkona havvindpark i Tyskland

Nye områder for havvind på norsk sokkel

Pressemelding 25.04.2023

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ledet en direktoratsgruppe bestående av Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Milødirektoratet, Kystverket, Forsvarsbygg og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i arbeidet med å identifisere mulige, nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Kunnskapsgrunnlaget ble levert til Olje- og energidepartementet 25. april 2023.

Nett-tv

Olje- og energiminister Terje Aasland og statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferanse på båten MS Brisen i Oslofjorden 27. mars 2023 ifm. at regjeringen annonserte at de lyser ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind.

Nå lyser regjeringen ut de første havvindområdene

Pressemelding 29.03.2023

Olje- og energidepartementet har 29. mars 2023 lyst ut konkurranse om prosjektområder til fornybar energiproduksjon til havs i to områder på norsk kontinentalsokkel: Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

NVE-direktør Kjetil Lund og olje- og energiminister Terje Aasland

NVE og RME sine vurderinger av ulike nettløsninger og regulatoriske forhold for nett til havs

Pressemelding 27.03.2023

Olje- og energidepartementet la 31. mars 2023 fram et forslag til Stortinget om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs fra første fase av Sørlige Nordsjø II.