Differansekontrakt for havvind i Sørlige Nordsjø II

Endelig utkast til differansekontrakt m/ vedlegg for Sørlige Nordsjø II er nå tilgjengelig:

Endringer fra utkastet departementet publiserte 20. september 2023 er markerte i egne versjoner. For å se endringene i Vedlegg B må versjonen med markerte endringer lastes ned. I Vedlegg C, D og E er det kun foretatt mindre presiseringer/rettelser.