Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT)

KIT skal bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft gjennom gode rammebetingelser for å styrke innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering av energinæringen. KIT vil styrke samarbeidet mellom aktørene i sektoren.

KIT skal bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft gjennom gode rammebetingelser for å styrke innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering av energinæringen. KIT vil styrke samarbeidet mellom aktørene i sektoren.

Avdelingen består av 5 seksjoner

 • Seksjon for forskning og teknologi (FOT)
 • Seksjon for internasjonalisering og industri (INI)
 • Seksjon for klima og luftforurensing (KLU)
 • Seksjon for CCS (CCS)
 • Seksjon for vindkraft til havs (HAV)

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for forskning og teknologi (FOT)

  Forskningspolitiske spørsmål innenfor energi- og petroleumsrådet, inkl. CCS. Forvaltning av departementets midler til forskning og utvikling og internasjonalt forskningssamarbeid.

 • Seksjon for internasjonalisering  (INI)

  Spørsmål knyttet til utvikling av norsk petroleums- og energileverandørindustri. Spørsmål av næringsøkonomisk og -politisk karakter herunder kompetansespørsmål for petroleums- og energisektorene. Kartlegging av næringenes betydning for verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Departementets bidrag til internasjonalisering av næringen (herunder NORWEP).

 • Seksjon for klima og luftforurensning (KLU)

  Departementets arbeid med nasjonal klimapolitikk og oppfølging av internasjonale miljøspørsmål vedrørende luftutslipp, herunder internasjonale klimaforhandlinger og regionalt klimasamarbeid. Utarbeiding av utslippsprognoser, tiltaksanalyser og vurdering av virkemiddelbruk.

 • Seksjon for CCS

  Seksjonen koordinerer EDs oppfølging av strategien for CO2-håndtering. Seksjonen har ansvar for arbeidet med fullskala demonstrasjon av fangst, transport og lagring av CO2. Seksjonen har ansvar for å følge opp TCM. Seksjonen har videre ansvaret for eieroppfølgingen av Gassnova SF.

 • Seksjon for vindkraft til havs

  Seksjonen jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge. Arbeidet inkluderer blant annet forberedelser til utlysning av områder, tildeling av areal, konsesjonsprosesser, samt samarbeid med andre land.