Seksjon for internasjonalisering  (INI)

Spørsmål knyttet til utvikling av norsk petroleums- og energileverandørindustri. Spørsmål av næringsøkonomisk og -politisk karakter herunder kompetansespørsmål for petroleums- og energisektorene. Kartlegging av næringenes betydning for verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Departementets bidrag til internasjonalisering av næringen (herunder NORWEP).

Spørsmål knyttet til utvikling av norsk petroleums- og energileverandørindustri. Spørsmål av næringsøkonomisk og  -politisk karakter herunder kompetansespørsmål for petroleums- og energisektorene. Kartlegging av næringenes betydning for verdiskaping regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Departementets bidrag til internasjonalisering av næringen (herunder NORWEP).