Kontakt Energidepartementet

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo

Postadresse:
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

E-post
E-post til Energidepartementet
Ansatte i ED: Depkatalog
E-post til ansatte:
fornavn.etternavn@ed.dep.no

Telefon:
Sentralbord: 22 24 90 90

Dokumentasjonssenteret:
postmottak@ed.dep.no

Enhet for kommunikasjon
pressetelefon: 415 73 500

Ledelsen i departementet

Pressesenter

 

E-post til Energidepartementet
E-post til departementene vil, som annen post, bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Dette betyr at du må regne med at innholdet i din melding vil kunne bli offentlig tilgjengelig. Send derfor ikke meldinger som inneholder informasjon om personlige forhold o.l. som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og e-postadresse eller postadresse dersom du ikke har e-postadresse.