Seksjon for vindkraft til havs

Seksjonen jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge. Arbeidet inkluderer blant annet forberedelser til utlysning av områder, tildeling av areal, konsesjonsprosesser, samt samarbeid med andre land.

Seksjonen jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge. Arbeidet inkluderer blant annet forberedelser til utlysning av områder, tildeling av areal, konsesjonsprosesser, samt samarbeid med andre land.