Seksjon for CCS

Seksjonen koordinerer EDs oppfølging av strategien for CO2-håndtering. Seksjonen har ansvar for arbeidet med fullskala demonstrasjon av fangst, transport og lagring av CO2. Seksjonen har ansvar for å følge opp TCM. Seksjonen har videre ansvaret for eieroppfølgingen av Gassnova SF.

Seksjonen koordinerer EDs oppfølging av strategien for CO2-håndtering. Seksjonen har ansvar for arbeidet med fullskala demonstrasjon av fangst, transport og lagring av CO2. Seksjonen har ansvar for å følge opp TCM. Seksjonen har videre ansvaret for eieroppfølgingen av Gassnova SF.