Ekspedisjonssjef Kristin Myskja

Ekspedisjonssjef Kristin Myskja

Leder avdelingen for klima, industri og teknologi (KIT)

E-post: Kristin.Myskja@ed.dep.no
Telefon: 22 24 63 59