Vindkraft til havs - tidslinje

Områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Regjeringen har besluttet at kraften fra første fase av Sørlige Nordsjø II (1500 MW) skal sendes til det norske fastlandet. Auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs, men i særlige tilfeller kan kvalitative kriterier benyttes, som på Utsira Nord. Regjeringen vil komme tilbake til hvordan andre fase skal kobles til nettet etter at NVE har utredet ulike nettløsninger for vindkraft til havs og hvilke effekter dette vil ha på kraftsystemet.

 • 2020

  • Opner områder for havvind i Noreg (fredag 12. juni 2020)

   Ved Kongeleg resolusjon blei det avgjort å opne områda Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknadar om fornybar energiproduksjon til havs frå 1. januar 2021. 

   Les mer:

 • 2021

  • Tildeling av areal og utredning av nye områder for havvind i Norge (fredag 11. juni 2021)

   Olje- og energidepartementet sendte forslag om endringer i havenergiloven, havenergilovforskriften og en veileder for konsesjonsprosessen for vindkraft til havs på høring. 

    

    

   Les mer:

 • 2022

  • Storstilt satsing på havvind (onsdag 9. februar 2022)

   Regjeringen annonserte at kraften fra første fase av Sørlige Nordsjø II (1500 MW) skal sendes til det norske fastlandet og at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs. Regjeringen vil komme tilbake til hvordan andre fase skal kobles til nettet etter at NVE har utredet ulike nettløsninger for vindkraft til havs og hvilke effekter dette vil ha på kraftsystemet.

   Les mer:

  • Om planlegging av nett til havs og kvalitative kriterier på Utsira Nord (onsdag 23. mars 2022)

   Regjeringen legger opp til at områdene på Utsira Nord vil tildeles basert på kvalitative kriterier. Det skal legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling for flytende havvind.

   Regjeringen har besluttet å gi Statnett ansvaret for å planlegge nettet til havs i tråd med retningslinjer gitt av departementet og basert på innspill og dialog med havvindaktørene.

   Les mer:

  • La frem ambisjonsnivå for havvind (onsdag 11. mai 2022)

   Regjeringen la 11. mai 2022 frem ambisjonsnivået sitt for havvind. Målet er at det innen 2040 tildeles områder for 30 000 MW havvindproduksjon i Norge. Det tilsvarer like mye mye kraft som vi produserer totalt i Norge i dag. Satsingen skal bidra til kraft til folk og bedrifter over hele landet.

   Les mer: