Vindkraft til havs - tidslinje

Solberg-regjeringen åpnet områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Olje- og energidepartementet sendte forslag om endringer i havenergiloven, havenergilovforskriften og en veileder for konsesjonsprosessen for vindkraft til havs på høring da stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 36 (2020-2021) ble lagt frem 11. juni 2021. Departementet arbeider nå med å vurdere innkomne høringssvar til forslagene om lov- og forskriftsendringer og forslag til veileder.

 • 2020

  • Opner områder for havvind i Noreg (fredag 12. juni 2020)

   Ved Kongeleg resolusjon blei det avgjort å opne områda Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknadar om fornybar energiproduksjon til havs frå 1. januar 2021. 

   Les mer:

 • 2021

  • Tildeling av areal og utredning av nye områder for havvind i Norge (fredag 11. juni 2021)

   Olje- og energidepartementet sendte forslag om endringer i havenergiloven, havenergilovforskriften og en veileder for konsesjonsprosessen for vindkraft til havs på høring. 

    

    

   Les mer:

  • Samarbeidsforum for havvind (fredag 3. september 2021)

   Solberg-regjeringen inviterte til møte i samarbeidsforumet for havvind på Solastranden Gård i Rogaland.

   Les mer: