NVE og RME har vurdert ulike nettløsninger og regulatoriske forhold for nett til havs

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har i dag mottatt to rapporter fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med vurdering av ulike nettløsninger for havvind og av de regulatoriske sidene ved organiseringen av markedsløsningene til havs. Disse rapportene er viktige i oppfølgingen av regjeringens ambisjon om å legge til rette for tildeling av areal til 30 GW havvind innen 2040.

NVE-direktør Kjetil Lund (t.v) overleverer to rapporter til olje- og energiminister Terje Aasland
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund (t.v) leverte to rapporter fra NVE og RME om nettløsninger for vindkraft til havs til olje- og energiminister Terje Aasland på en pressekonferanse i departementet 27. mars 2023. Foto: OED

— Jeg vil takke NVE og RME for et omfattende arbeid med å vurdere ulike nettløsninger for vindkraft til havs. Dette er et viktig steg i arbeidet med den neste etappen av utbyggingen i Sørlige Nordsjø II, og i regjeringens arbeid med å sikre økt kraftproduksjon i årene framover. Departementet skal nå gå grundig gjennom disse vurderingene, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Det finnes flere alternative nettløsninger for å knytte vindkraft til havs til kraftsystemet på land. I februar 2022 ba derfor Olje- og energidepartementet NVE om å gjennomføre en analyse som vurderer virkninger av ulike nettløsninger for vindkraft til havs, med utgangspunkt i andre fase av det åpnede området Sørlige Nordsjø II. Samtidig ble RME gitt i oppdrag å vurdere regulatoriske forhold for nett til havs.

Utredningene danner et viktig grunnlag i det videre arbeidet med å utvikle nettløsninger og regulatoriske rammer for havvind.

Lenke til pressmeldinger og rapporter utarbeidet av NVE og RME til OED i mars 2023:

Oppdraget til NVE og RME sendt i februar 2022: