Veien videre for Utsira Nord

Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av havvind på norsk sokkel. Havvind vil bidra til økt fornybar kraftproduksjon, til å utvikle industri og til teknologiutvikling og innovasjon. Flytende havvind og Utsira Nord vil være sentralt i Norges havvindssatsning for å nå regjeringens mål om å tildele areal for 30 GW innen 2040.

Energidepartementet har over lenger tid hatt en god og konstruktiv dialog med Esa, Eftas overvåkningsorgan, angående statsstøtte til flytende havvind. På bakgrunn av dialogen med Esa, har vi besluttet å notifisere en felles modell for statsstøtte til Utsira Nord, før prosjektområder tildeles.  Det vil bli en felles notifisering for Utsira Nord og områdene som er aktuelle for flytende havvind i 2025-runden.

– Arbeidet med flytende havvind har svært høy prioritet og vi er utålmodige etter å komme videre. Samtidig skal vi gjøre dette på en skikkelig og forutsigbar måte. Vi er opptatt av å bygge et solid fundament for flytende havvind som står seg. Jeg har et håp om at notifiseringen kan godkjennes før årsskiftet, og ønsker å legge til rette for at vi kan tildele prosjektområder i Utsira Nord i 2025, sier energiminister Terje Aasland.

Å notifisere før det tildeles prosjektområder vil gi bedre forutsigbarhet fordi alle nødvendige avklaringer er på plass før området tildeles og gir rettslig sikkerhet for søkerne om at tildelingsmodellen står seg. Vi vil også få en felles avklaring for områdene som er aktuelle for flytende havvind i 2025-runden.

Statsstøtten vil notifiseres etter miljøretningslinjene i statsstøtteregelverket (CEEAG). I henhold til disse retningslinjene vil vi gjennomføre offentlig høring om støtteberettigelse og de viktigste parameterne for støttetildelingen. Vi tar sikte på at høringen gjennomføres før sommeren 2024.