Forslag om tosidig differansekontrakt for støtte til havvind fra første fase av Sørlige Nordsjø II

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet legger i dag fram et forslag om fullmakt til å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs fra første fase av Sørlige Nordsjø II.

— Med den første utlysningen av konkurranse om prosjektområder, har regjeringen virkelig satt fart på utviklingen av havvind i Norge. I dag følger vi opp dette med å legge fram forslag for Stortinget om å kunne inngå en differansekontrakt for å støtte utbyggingen av første fase av Sørlige Nordsjø II, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

29. mars lyste Olje- og energidepartementet ut konkurranse om prosjektområder til fornybar energiproduksjon til havs i to områder på norsk kontinentalsokkel: Første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Olje- og energidepartementet foreslår å benytte en tosidig differansekontrakt som støttemodell for første fase Sørlige Nordsjø II. En tosidig differansekontrakt er en langsiktig avtale med staten, som avlaster kraftprodusentene for risiko knyttet til markedsprisen for strøm i støtteperioden. Kontraktsprisen vil bli satt gjennom en auksjon.

Departementet foreslår videre at netto utbetalinger under differansekontrakten er oppad begrenset til et øvre tak på 15 milliarder kroner. Taket er symmetrisk, slik at taket for utbetalinger under differansekontrakten er like høyt for utbetalinger fra staten til auksjonsvinneren, som fra auksjonsvinneren til staten. Departementet foreslår også å sette en maksimal kontraktspris, som tilsvarer det høyeste støttenivået staten er villig til å betale per produserte kilowattime (reservasjonspris). Departementet foreslår at reservasjonsprisen settes til 66 NOK øre/kWh.

Eventuell statsstøtte må notifiseres til ESA.