Prop. 93 S (2022–2023)

Fullmakt til å inngå ein tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs frå første fase av Sørlege Nordsjø II

I proposisjonen legg departementet fram forslag om tilsegnsfullmakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs for første fase av Sørlige Nordsjø II i form av ein tosidig differansekontrakt med eit tak for betalingar frå både produsenten og staten.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget