Internasjonalt næringssamarbeid og eksport

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar:

Internasjonalt næringssamarbeid og handel på tvers av landegrensene stimulerer til innovasjon, lønnsemd og konkurransekraft. Nærings- og fiskeridepartementet legg til rette for betre marknadstilgang for norske eksportørar, konkurransedyktige ordningar for eksportfinansiering og sterkare internasjonalisering av næringslivet.

Bilaterale forbindelser

God kontakt med myndighetene i sentrale samarbeidsland er viktig for å skape gode rammevilkår for norsk næringsliv, håndtere løpende utfordringer og styrke samarbeid om felles interesser og satsingsområder.

Det offentlige systemet for eksportfinansiering

Det statlige norske systemet for langsiktig eksportfinansiering består av to aktører – Eksportkreditt Norge AS som gir lån og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som gir garantier.

Team Norway

Norske økonomiske interesser i utlandet blir fremmet av en rekke ulike offentlige og private aktører. Gjennom samarbeid i Team Norway koordinerer disse aktørene sine aktiviteter, og det gjennomfører felles aktiviteter og profilering.

Aktuelt no

Nye moglegheiter i Søraust-Asia

Ti søraustasiatiske land planlegg å etablere ein indre marknad i løpet av året. Nå kan norske selskap og andre interesserte lære meir om kva det har å seie for norske næringsinteresser i Søraust-Asia.

Lanserte masterprogram i Myanmar

Næringsminister Monica Mæland (H) markerte åpningen av NTNUs nye masterprgram i Myanmar.

Mæland i USA-diskusjoner

Næringsminister Monica Mæland (H) diskuterte frihandelsforhandlingene mellom EU og USA (TTIP) under EFTA-toppmøtet i Genève mandag.

Meir om Internasjonalt næringssamarbeid og eksport

Dokument