Hele Norge Eksporterer 2022-2024

Gjennom Hele Norge eksporterer samarbeider myndighetene, næringslivet og partene i arbeidslivet om å nå eksportmålet gjennom en styrking og effektivisering av arbeidet med eksport, og ved å skape en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet. I denne publikasjonen gir vi en oversikt over status for Hele Norge eksporterer etter to år

Les dokumentet

Status for eksportreformen etter to år