NFD Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen er departementets fagenhet for kommunikasjon. Seksjonen gir kommunikasjonsfaglige råd og legger praktisk til rette for at politisk ledelse kommuniserer regjeringens politikk. Seksjonen har ansvar for blant annet ekstern kommunikasjon, mediehåndtering, departementets nettsider, sosiale medier, taler og debattinnlegg.

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)
Epost: media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyhende frå NFD her

Innsyn: NFDs postjournal

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr