NFD Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen (KOM) er det kommunikasjonsfaglege senteret i departementet. Med eit aktivt forhold til media og god samfunnsdialog spreier KOM informasjon og skaper debatt om norsk nærings-, fiskeri- og handelspolitikk. KOM planlegg og legg til rette for politisk leiing si kontakt med media og bidreg til å profilere prioriterte politikkområde.

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)
Epost: media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyhende frå NFD her

Innsyn: NFDs postjournal

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr