Fung. kommunikasjonssjef Halvard Wensel

E-post: Halvard.Wensel@nfd.dep.no
Telefon: 97 18 07 84

Halvard Wensel er fungerende kommunikasjonssjef for fiskeri- og havministeren.