Avdeling for maritim politikk og kystutvikling

Avdelingen har følgende seksjoner: