Næringspolitisk avdeling

Næringspolitisk avdeling følger og utvikler rammevilkår og virkemidler for næringspolitikken og særlig i verdikjedene for industrien, sjømatnæringen og tjenestenæringene. Norsk næringsliv går gjennom en omstilling som blant annet skal bidra til kutt i klimagassutslipp og en mer bærekraftig og sirkulær utvikling. Avdelingens arbeid for å legge til rette for omstilling i næringslivet er basert på departementets faglige mål om å bidra til størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer.

Avdelingen har følgende seksjoner: