Ekspedisjonssjef Sigrid Dahl Grønnevet

Ekspedisjonssjef Sigrid Dahl Grønnevet

Næringspolitisk avdeling

E-post: Sigrid-Dahl.Gronnevet@nfd.dep.no