Industriseksjonen

Seksjonen har ansvar for næringspolitikk overfor industrien, og den følger politikkutviklingen innenfor energisektoren og landbrukssektoren og andre næringer som f.eks. bygge- og anleggsnæringen.

Seksjonen har ansvar for oppfølging av Veikartet for grønt industriløft, som fokuserer på samspillet mellom industri, energi og klima, samt oppfølging av regjeringens batteristrategi. På klima- og miljøområdet arbeider seksjonen med oppfølging av klimakvoteregimet, satsing på fornybar energi, CO2-kompensasjonsordningen og relevant lovarbeid knyttet til EUs Green Deal.  Seksjonen arbeider også med næringspolitikken i et distriktspolitisk perspektiv.