Forenklingsarbeidet

Forenklingsarbeidet har ikke et ensidig mål om å fjerne flest mulig regler. Arbeidet dreier seg dels om å fjerne, redusere eller forbedre regelverk, og dels om å gjøre prosedyrene for å oppfylle regelverket mindre byrdefulle. Endringer som gjør bruk av digitale løsninger mulig, er også en viktig del av forenklingsarbeidet.

Forenklingsprosjektet har som mandat å arbeide på tvers i forvaltningen med alle departementer og etater for å sikre oppnåelse av dette målet.