Årsrapport 2022 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

En av de viktigste oppgavene til Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv er å fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Retningslinjene har som mål å fremme positive bidrag fra selskapene til økonomiske, miljømessige og sosiale fremskritt i hele verden. De andre hovedoppgavene til Kontaktpunktet er å behandle klagesaker og samarbeide med OECD og kontaktpunktene i andre land. For Kontaktpunktet har 2022 særlig vært preget av arbeid med store og komplekse klagesaker. Klageprosessen er først og fremst en arena for læring og dialog om fremtidsrettede løsninger.

Les dokumentet

Tre asiatiske kvinner i konsentrert samtale med en mann, som sitter med ryggen til. Foto: Getty Images

«Ved å følge OECDs retningslinjer vil næringslivet gi betydelige, positive bidrag til økonomiske, miljømessige og sosiale fremskritt verden over.»

Frode Elgesem – Leder av Kontaktpunktet