EXPO - Verdensutstillinger

En World Expo verdensutstilling er en internasjonal møteplass for aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter.

Den første verdensutstillingen ble arrangert i London i 1851. Utstillingen var en hyllest til Storbritannias industrielle revolusjon og oppfordring til økt internasjonal handel som det britiske imperiet allerede nøt godt av.

Verdensutstillingene skiller seg fra andre internasjonale arrangementer i størrelse, varighet og besøkstall. Verdensutstillinger organiseres rundt en tematikk som gjerne har som ambisjon å ta verden et steg videre ved å samle og fremheve vitenskapelig, teknologisk, økonomisk og sosial utvikling. Siden slutten av 1980-tallet har verdensutstillingene fått stor betydning for nasjonal og regional merkevarebygging. For vertslandene byr en verdensutstilling på unik internasjonal oppmerksomhet. Deltagernasjonene profilerer seg ved hjelp av egne utstillingspaviljonger og arrangementer på tildelte nasjonale dager.


Det internasjonale utstillingsbyrået (Bureau International des Expositions - BIE) er en mellomstatlig organisasjon som har kontor i Paris, og som har 170 medlemmer, deriblant Norge. Det internasjonale utstillingsbyrået har ansvar for fire ulike typer utstillinger: World Expos, Specialised Expos, Horticultural Expos, og Triennale di Milano. Verdensutstillingene arrangeres hvert femte år og varer i seks måneder, og er de utstillingene som er størst og får mest oppmerksomhet.


Det internasjonale utstillingsbyrået avgjør hvilke byer som får tildelt en verdensutstilling. Beslutning om norsk deltakelse gjøres på bakgrunn av innspill fra relevante aktører i offentlig og privat sektor. Norsk næringslivs interesse for deltakelse blir tillagt stor vekt.


For mer informasjon om verdensutstillinger og Det internasjonale utstillingsbyrået, besøk http://www.bie-paris.org/site/en/ eller http://www.expomuseum.com/.

Norsk deltakelse på utstillinger (siden 1998)

* Specialised Expo 1998 - Lisboa, Portgul

* World Expo 2000 - Hannover, Tyskland

* World Expo 2005 - Aichi, Japan

* World Expo 2010 - Shanghai, Kina

* Specialised Expo 2012 - Yeosu, Sør-Korea

* World Expo 2020 - Dubai, De forente arabiske emirater (gjennomført 2021 pga. Covid-19)


Planlagte utstillinger

* Specialised Expo 2023 - Buenos Aires. Argentina - Deltakelse ikke besluttet

* World Expo 2025 – Osaka, Japan – Deltakelse ikke besluttet