EXPO - Verdensutstillinger

En EXPO verdensutstilling er en internasjonal møteplass for aktører fra næringsliv, organisasjoner, forskningsmiljøer, kulturliv og myndigheter.

Den første verdensutstillingen ble arrangert i London i 1851. Utstillingen var en hyllest til Storbritannias industrielle revolusjon og oppfordring til økt internasjonal handel som det britiske imperiet allerede nøt godt av.

Innovasjon og global integrasjon er fremdeles fokus for verdensutstillingene. Siden slutten av 1980-tallet har verdensutstillingene dessuten fått stor betydning for nasjonal og regional merkevarebygging. For vertslandene byr en verdensutstilling på unik internasjonal oppmerksomhet. Deltagernasjonene profilerer seg ved hjelp av egne utstillingspaviljonger og arrangementer på tildelte nasjonale dager. 

Det er Bureau International des Expositions (BIE) som avgjør hvilke byer som får tildelt en verdensutstilling. BIE er en mellomstatlig organisasjon som har kontor i Paris, og har 163 medlemmer, deriblant Norge.

Det arrangeres to typer verdensutstillinger, såkalte A- og B-utstillinger. Hvert  femte år arrangeres en ”Universal Exposition”, med seks måneders varighet (A-utstilling). Mellom hver ”Universal Exposition” arrangeres en ”International Exposition”, med et smalere tema og av mindre omfang (B-utstilling).

For mer informasjon om verdensutstillinger  og Det internasjonale utstillingbyrået, besøk http://www.bie-paris.org/site/en/ eller http://www.expomuseum.com/.

Gjennomførte utstillinger

  • EXPO 1998 - Lisboa, Portgul
  • EXPO 2000 - Hannover, Tyskland
  • EXPO 2005 - Aichi, Japan
  • EXPO 2008 - Zaragoza, Spania - Norge deltok ikke
  • EXPO 2010 - Shanghai, Kina
  • EXPO 2012 - Yeosu, Sør-Korea
  • EXPO 2015 - Milano, Italia - Norge deltok ikke
  • EXPO 2017 - Astana, Kasakhstan - Norge deltok ikke

Planlagte utstillinger