Selskapsrett

Regjeringen ønsker at selskapslovgivningen skal innrettes slik at den innenfor bærekraftige rammer stimulerer til verdiskapning i næringslivet.

Aktuelt nå

Høring

Foreslår å endre aksjelovene og samvirkelova

21.11.2019: Regjeringen ønsker at daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, eller være statsborger eller bosatt i en EØS-stat eller en EFTA-stat.

Høring

Vil gi økt åpenhet om aksjeeiere

19.11.2019: Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring bestemmelser som vil gi økt åpenhet om aksjeeiere.

Tidligere tolkningsuttalelser

Kontakt

Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo

Til toppen