Forenkling for næringslivet

Regjeringa har satt eit tydeleg mål om å spare inn kostnadar knytte til pålagde reglar og utfylling av offentlege skjema med 11 milliardar kroner innan 2025. På denne «forenklingsportalen» kan du sende inn ditt forslag til forenklingstiltak, og følge status på vegen til målet.

Næringsministeren om forenklingsportalen

Artikkel 27.03.2024

For å nå målet om 11 milliarder innsparing, trenger vi innspill fra næringslivet.

Vestre besøker bedriften Fiken. Alle står oppstilt.

Enklere å drive egen bedrift for små og mellomstore bedrifter

Nyhet 14.12.2023

Små og mellomstore bedrifter står for en stor andel av alle bedrifter i Norge. En fersk undersøkelse viser at mange i denne gruppen mener det er blitt enklere å drive sin egen bedrift de siste årene.

Meir om forenkling for næringslivet