Forenkling for næringslivet

Både nasjonalt og internasjonalt blir det lagt meir vekt på å forenkle og legge til rette regelverk og offentlege tenester for å auke konkurranseevna til næringslivet. Det trengst systematisk satsing for å få til langsiktige verknader. Målet er at norsk næringsliv oppnår betydeleg reduksjon i kostnadene når dei rettar seg etter regelverket.

Siste om forenkling for næringslivet

Fleire saker om temaet