Forenkling for næringslivet

Både nasjonalt og internasjonalt blir det lagt meir vekt på å forenkle og legge til rette regelverk og offentlege tenester for å auke konkurranseevna til næringslivet. Det trengst systematisk satsing for å få til langsiktige verknader. Målet er at norsk næringsliv oppnår betydeleg reduksjon i kostnadene når dei rettar seg etter regelverket.

Logo småbedriftslivet

En enklere hverdag for småbedriftene

Høsten 2019 lanserte regjeringen sin nye strategi for små og mellomstore bedrifter.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt no

Dokument

Til toppen