Forenkling for næringslivet

Både nasjonalt og internasjonalt blir det lagt meir vekt på å forenkle og legge til rette regelverk og offentlege tenester for å auke konkurranseevna til næringslivet. Det trengst systematisk satsing for å få til langsiktige verknader. Målet er at norsk næringsliv oppnår betydeleg reduksjon i kostnadene når dei rettar seg etter regelverket.

""

Høring

Forenkling av anskaffelsesregelverket

Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv. Utvalgets forslag er et viktig steg i arbeidet med å forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket.

Lansering forskriftsprosjekt

En tredjedel færre paragrafer

Første del av Sjøfartsdirektoratets forskriftsprosjekt er nå i havn. Gjeldende regler blir samlet på ett sted, og med færre og kortere forskrifter er det mye enklere å finne fram til hvilke krav som gjelder.

Aktuelt no

Mæland vil kutte 18 lover

Næringsminister Monica Mæland (H) tar nyttårsrengjøring, og forenkler en tredjedel av departementets lover.

Torsk året rundt

Fiskeriministeren forenkler regler for levendelagring.

Viktige forenklingsforslag

Forenklingsutvalets forslag er eit svært viktig steg på vegen mot enklare offentlege innkjøp, meiner næringsminister Monica Mæland.

Alle saker om Forenkling for næringslivet

Dokument

Til toppen