Forenkling for næringslivet

Både nasjonalt og internasjonalt blir det lagt meir vekt på å forenkle og legge til rette regelverk og offentlege tenester for å auke konkurranseevna til næringslivet. Det trengst systematisk satsing for å få til langsiktige verknader. Målet er at norsk næringsliv oppnår betydeleg reduksjon i kostnadene når dei rettar seg etter regelverket.

""

Høring

Forenkling av anskaffelsesregelverket

Utredningen «Enklere regler – bedre anskaffelser» inneholder forslag til et nytt og forenklet norsk anskaffelsesregelverk for anskaffelser som ikke er omfattet av EUs anskaffelsesdirektiv. Utvalgets forslag er et viktig steg i arbeidet med å forenkle og forbedre hele det norske anskaffelsesregelverket.

Lansering forskriftsprosjekt

En tredjedel færre paragrafer

Første del av Sjøfartsdirektoratets forskriftsprosjekt er nå i havn. Gjeldende regler blir samlet på ett sted, og med færre og kortere forskrifter er det mye enklere å finne fram til hvilke krav som gjelder.

Aktuelt no

Dokument

Til toppen