Prop. 86 L (2023–2024)

Endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i brukthandellova. Forslaget innebærer å innskrenke lovens virkeområde til å kun omfatte handelsvirksomhet med brukte og kasserte: varer av edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander, kunstverk, samleobjekter, antikviteter og motorvogner. Det foreslås også å lovfeste en hjemmel til å gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget