Næringsministeren med tiltak for å forenkle hverdagen til norske bedrifter

Næringsminister Jan Christian Vestre vil gjøre det enklere å drive og jobbe i næringslivet. I dag lanserte Vestre nye tiltak for å nå målet om å spare næringslivet for tid og kostnader.

– Vi skal gjøre det enklere å starte, drive og jobbe i norske bedrifter. Gjennom å forenkle offentlige tjenester, prosesser og regelverk, vil vi redusere byråkrati og administrativt arbeid, og øke effektiviteten og kvaliteten på tjenestene. Tiden og pengene som spares kan bedriftene heller bruke på å skape verdier og arbeidsplasser. Vi i regjeringen har satt oss et tydelig og ambisiøst mål om å forenkle for 11 milliarder kroner innen 2025. Så langt har vi forenklet for om lag 3,6 milliarder kroner, men vi skal videre, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Lanserer «Forenklingsportalen»

Næringsministeren samlet i dag relevante aktører og presse i lokalene til Digital Norway for å presentere tiltak og få innspill til ytterligere forenklinger for næringslivet.

– Vi skal passe på at nye reguleringer som innføres skal være minst mulig byrdefulle. Det aller viktigste er imidlertid å jobbe med forenklinger der ledere og medarbeidere ser at det trengs. Derfor lanserer jeg i dag «Forenklingsportalen». Her kan alle som «har skoa på» og vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer sende inn sine forslag og følge status på hvor langt vi er kommet på vei til forenklingsmålet. Vi ser etter tiltak som kan spare næringslivet vårt for tid og for penger, sier Vestre.

Besøk Forenklingsportalen her.

 

En rekke tiltak iverksatt

 – Forenkling spiller en helt sentral rolle når vi skal løse de store utfordringene vi står overfor i årene fremover. Digitalisering er helt sentralt i dette bildet, i nært samarbeid mellom offentlige og private aktører. Det handler om å gjøre ting smartere, mer effektivt, mer lønnsomt og ta i bruk all den innovasjonskraften som finnes, sier Vestre.

Næringsministeren presenterte en rekke forenklingstiltak:

  • Skatteetaten kommer med en ny dialogbasert skattemelding, nå også for aksjeselskaper. Rundt 750 000 selskaper kan nå levere skattemeldingen gjennom en forenklet prosess.
  • Tolletaten jobber med å digitalisere og forenkle rutinene for varer som krysser grensen.
  • Nærings- og fiskeridepartementet jobber med å forenkle og øke brukervennligheten i virkemiddelapparatet gjennom «Én vei inn».
  • Løsøreregisteret er lansert på ny, digital plattform. Tidligere har næringslivet måttet vente fire dager på lån. Nå kan lån utbetales samme dag det tinglyses.
  • Digital selskapsetablering er lansert. Tidligere kunne det ta opptil 30 dager å få etablert et selskap. Gjennom et privat-offentlig samarbeid er løsningen heldigitalisert. Målet er at næringsdrivende kan etablere selskap på 24 timer.
  • Byggesøknader som sendes inn til det offentlige er nå digitalisert og forenklet.

Listen over er noen av de 85 forenklingstiltakene som er fullført eller i prosess.

Om forenklingsmålet

Regjeringen har satt et mål om å redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og innrapporteringsplikter med 11 milliarder kroner innen 2025.