Forslag til ny lov om Enhetsregisteret, ny lov om Foretaksregisteret og nye forskrifter til lovene mv.

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til ny lov om Enhetsregisteret, ny lov om Foretaksregisteret og nye forskrifter til lovene mv. på høring. Forslagene omfatter et nytt og oppdatert regelverk for Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. I høringsnotatet foreslås det nye lover og forskrifter som skal erstatte foretaksregisterloven fra 1985 og enhetsregisterloven fra 1994 og de mest sentrale forskriftene til disse lovene. Enkelte nyere forskrifter til lovene vil kunne videreføres uendret.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.09.2024