Næringsliv

Grønt industriløft

I regjeringens veikart for grønt industriløft stakes det ut en retning for en grønn industrioffensiv. Målet er å skape verdier og lønnsomme jobber i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp hurtig på veien mot lavutslippssamfunnet.

Veikart for grønt industriløft

Dokument

Veikart for grønt industriløft

Dette veikartet er startskuddet for regjeringens arbeid for grønt industriløft. I dokumentet presenteres  nye ambisjoner, virkemidler og tiltak. Veikartet ble lansert av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre 23. juni 2022.

Næringsministeren og statsministeren på Rosenberg i Stavanger

Slik skal Norge bli en grønn industrikjempe

Regjeringens veikart for grønt industriløft viser hvordan Norge skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Veikartet ble lagt fram av statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre i Stavanger torsdag.

Nett-tv

Se sendingen her

Statsministeren og næringsministeren lanserer regjeringens grønne industriløft

Torsdag 23. juni klokken 10.00 lanserer statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre regjeringens grønne industriløft på Rosenberg i Stavanger.

Særlige innsatsområder

havvind symbol

Havvind

Norge skal bli en ledendenasjon innenfor havvind, med en industri som utvikler og byggervindkraftløsninger i toppklasse. Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel.

Batteri

Batterier

Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsombatteriverdikjede, som spenner fra bærekraftig mineralutvinning til resirkulering av batterier. Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsomaktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene.

hydrogen ikon

Hydrogen

Norge skal utvikle en verdikjede for produksjon, distribusjonog bruk av hydrogen produsert med ingen eller lave utslipp,og bidra til å utvikle hydrogenmarkedet i Europa.

Co2-symbol

CO₂-håndtering

Norge skal fortsettearbeidet med verdensledendeindustrielle løsninger for fangst, lagring og bruk av CO₂ som skaper lønnsomme jobberi Norge og som kutter de globale klimautslippene på en kostnadseffektiv måte.

prosessindustri ikon

Prosessindustrien

Norge skal ha verdens reneste og mest moderne og energieffektive prosessindustri, basert på høyteknologiske løsninger og stor verdiskaping.

maritim ikon

Maritim industri

Norge skal forbli en maritimstormakt internasjonalt, somviser vei inn i det grønne skiftetgjennom å utvikle, bygge og tai bruk nullutslippsløsninger ogautonome fartøy.

skog og tre ikon

Skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi

Norge skal ha verdens mest bærekraftige skogbruk. Bioressurserne fra hav og land skal brukes til klimavennlige og lønnsomme produkter, inkludert biodrivstoff, og bidra til å utvikleindustriarbeidsplasser og langeverdikjeder i Norge.