Grønt industriløft

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som viser hvordan vi kan bruke våre naturressurser, kunnskapsmiljøer, industriell kompetanse og historiske fortrinn for å sette fart på omstillingen og skape grønne verdikjeder med stort eksportpotensial.

Nett-tv

Næringsminister, statsminister og landbruks- og matminister

Lanserer veikart 2.0 for Grønt industriløft:

Med grønn industri skal vi bygge landet videre

Regjeringens grønne industriløft skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid. Nylig ble et oppdatert veikart lansert, som gir løypemelding i det grønne industriløftet, og hvordan regjeringen ytterligere vil øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet.

forside rapport, veikart 2.0 grønt industriløft

Dokument

Veikart 2.0: Grønt industriløft

Regjeringen legger frem en løypemelding som viser konkrete handlinger og hvor vi står i arbeidet med det grønne industriløftet. Veikartet synliggjør særlig koblinger mellom ulike rammevilkår og innsatsområder i grønt industriløft, hvorfor Norge vi lykkes, rammer for arbeidet, to nye innsatsområder (manufacturing og solindustri) og nær 50 nye tiltak som forsterker og konkretiserer innsatsen.

Særlige innsatsområder

havvind symbol

Havvind

Norge skal bli en ledendenasjon innenfor havvind, med en industri som utvikler og byggervindkraftløsninger i toppklasse. Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel.

Batteri

Batterier

Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsombatteriverdikjede, som spenner fra bærekraftig mineralutvinning til resirkulering av batterier. Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsomaktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene.

hydrogen ikon

Hydrogen

Norge skal utvikle en verdikjede for produksjon, distribusjonog bruk av hydrogen produsert med ingen eller lave utslipp,og bidra til å utvikle hydrogenmarkedet i Europa.

Co2-symbol

CO₂-håndtering

Norge skal fortsettearbeidet med verdensledendeindustrielle løsninger for fangst, lagring og bruk av CO₂ som skaper lønnsomme jobberi Norge og som kutter de globale klimautslippene på en kostnadseffektiv måte.

prosessindustri ikon

Prosessindustrien

Norge skal ha verdens reneste og mest moderne og energieffektive prosessindustri, basert på høyteknologiske løsninger og stor verdiskaping.

maritim ikon

Maritim industri

Norge skal forbli en maritimstormakt internasjonalt, somviser vei inn i det grønne skiftetgjennom å utvikle, bygge og tai bruk nullutslippsløsninger ogautonome fartøy.

skog og tre ikon

Skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi

Norge skal ha verdens mest bærekraftige skogbruk. Bioressurserne fra hav og land skal brukes til klimavennlige og lønnsomme produkter, inkludert biodrivstoff, og bidra til å utvikleindustriarbeidsplasser og langeverdikjeder i Norge.