Veikart 2.0: Grønt industriløft

Regjeringen legger frem en løypemelding som viser konkrete handlinger og hvor vi står i arbeidet med det grønne industriløftet. Veikartet synliggjør særlig koblinger mellom ulike rammevilkår og innsatsområder i grønt industriløft, hvorfor Norge vi lykkes, rammer for arbeidet, to nye innsatsområder (manufacturing og solindustri) og nær 50 nye tiltak som forsterker og konkretiserer innsatsen.

Les dokumentet