Næringsliv

Maritim næring

Norge har lange maritime tradisjoner og har i over 150 år vært en betydelig skipsfartsnasjon med global tilstedeværelse. Maritim næring sysselsatte i 2018 rundt 84 000 personer og skapte verdier for til sammen 89 mrd. kroner. Om lag 20 000 norske sjøfolk jobber på norskkontrollerte skip.

Regjeringens maritime strategi

Maritim næring

Maritim næring består av rederier, utstyrsleverandører, tjenesteleverandører og verft spredt langs hele kysten.

Aktuelt nå

Portrettbilde av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

30. mai 2022

Historisk lovforslag om norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel

Regjeringen foreslår å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norske havner. Det foreslås særskilte regler for offshore og cruise.

Kontakt

Avdeling for maritim politikk og kystutvikling

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongensgate 8, Oslo