Prop. 129 L (2022–2023)

Endringer i sjøloven og skipssikkerhetsloven (elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip)

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i denne proposisjonen å endre sjøloven for å legge til rette for elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip. Videre foreslår departementet å endre skipssikkerhetsloven slik at myndighetene gis hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på skipssikkerhetsloven § 39 om forebyggende tiltak mot angrep mv. på skip, og lovens § 45 om plikt til å medvirke til tilsyn.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget