Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Næringslivets samfunnsansvar

Med samfunnsansvar menes hvilket ansvar selskaper forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, dvs. hensyn ut over det som er pålagt ved lov.

Foruten å prioritere det økonomiske aspektet av virksomheten, skal selskapene også fokusere på en sosial og en miljømessig bunnlinje. På den måten får man en tydeligere og mer realistisk vurdering av hvilke gevinster og kostnader som ligger bedriftens virksomhet. Samfunnsansvar bør være en integrert del av alle selskapers forretningsstrategi for å sikre at samfunnsansvar ivaretas i den daglige drift.

Å ha en bevisst holdning til samfunnsansvar skaper gode arbeidsforhold, gir et godt renommé og leder til fornøyde kunder. Svært mange forbrukere opptatt av at produktene de kjøper er ”rettferdige” og produsert på en miljøriktig måte. Ivaretakelse av samfunnsansvar kan også innebære reduserte kostnader for bedriftene som følge av ressurs- og energiøkonomisering.

Som følge av globaliseringen er det et behov for internasjonale kjøreregler for ”god oppførsel” slik at bedrifter i ulike land kan konkurrere på like vilkår. Internasjonale organisasjoner som FN, OECD, ILO og mange andre arbeider med dette. Norge er en aktiv bidragsyter i det internasjonale arbeidet for å fastsette slike globale retningslinjer.

KOMpakt

KOMpakt er regjeringens konsultasjonsorgan for næringslivets samfunnsansvar. Utenriksdepartementet er sekretariat for KOMpakt. NFD, FIN, OED, MD og JD er faste medlemmer i organet. I tillegg til myndighetene omfatter KOMpakt næringslivets organisasjoner og fagbevegelsen, samt relevante selskaper, frivillige organisasjoner og forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Handelspolitisk avdeling v/ Seksjon for internasjonalisering har ansvar for NFDs deltakelse i KOMpakt.

Innovasjon Norges arbeid med bedrifters samfunnsansvar

Innovasjon Norge har gjennom sitt omfattende kontornett og markedskunnskap et særlig ansvar for å informere og veilede små og mellomstore bedrifter i nasjonale og internasjonale markeder. Samfunnsansvar inngår som et viktig element i retningslinjene som ligger til grunn for Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale arbeid med å rådgi norske selskaper om ivaretakelse av sitt samfunnsansvar. Det stilles krav om ivaretakelse av samfunnsansvar i Innovasjon Norges finansieringsordninger, og en egen modul om samfunnsansvar inngår i Innovasjon Norges tilbud til bedrifter.

Se Innovasjon Norges nettside med lenker og verktøy for bedriftene.

 

Til toppen