For og med norsk næringsliv

Regjeringens handlingsplan for eksport.

Illustrasjonsbilde for eksporthandlingsplanen

Regjeringen handlingsplan for eksport omhandler tema som den overordnede handelspolitiske situasjonen, den globale økonomiske krisen skapt av koronapandemien og konkurransesituasjonen for norske selskaper i utlandet. 

Ettersom situasjonsbildet for norsk næringsliv internasjonalt har endret seg drastisk som følge av koronakrisen er det behov for nye tiltak. Målet med planen er å bidra til høyest mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Tiltakene i handlingsplanen skal bidra til at flere konkurransedyktige næringer skal eksportere varer og tjenester som etterspørres i verdensmarkedene. Målet er økt verdiskaping i Norge og at norsk eksport skal bidra til å bygge opp norsk næringsliv etter koronakrisen.

Tiltak i handlingsplanen

  • Styrke arbeidet med eksportfremme
  • Styrke klyngeprogrammet
  • Styrke arbeidet med å fremme kultureksport
  • Invitere næringslivet til et tettere samarbeid om eksportfremme gjennom en ny eksportfremmeenhet, Business Norway
  • Videreføre regjeringens handelspolitikk gjennom EØS- og WTO-samarbeidet og inngå frihandelsavtaler med prioriterte land