Norge og Sør-Korea undertegnet samarbeidsavtale om sjømat

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss undertegnet mandag 3. juni en samarbeidsavtale med Sør-Korea om sjømat. Avtalen ble undertegnet i Sejong sammen med Sør-Koreas fiskeri- og havminister, Do-Hyung Kang.

Fiskeri- og havminister Marianne Næss Sivertsen holder opp dokumentene med Sør-Koreas fiskeri- og havminister, Do-Hyung Kang

– Jeg er veldig glad vi nå styrker samarbeidet. Sør-Korea er et viktig marked for norsk sjømat, spesielt for makrell og laks, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Avtalen inneholder punkter om samarbeid og erfaringsutveksling innen fiskeri, akvakultur og sjømathandel.

– Norge og Sør-Korea er begge havnasjoner og det er viktig at vi deler erfaringer og har jevnlig dialog. Samarbeidsavtalen vil legge til rette for enda tettere kontakt om disse områdene i årene som kommer, sier Sivertsen Næss.