Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Mære på et oppdrettsanlegg i Saltdalsfjorden

Havbruk

Norsk havbruksnæring er en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge.

Ein fiskebåt i silhuett mot ein oransje himmel

Fiskeri

Fiske og fangst har alltid vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt no

Fiskerireguleringar 2022

Oversikt over fiskerireguleringar for 2022.

Trafikklyssystemet i havbruk

Oversikt over arbeidet med trafikklyssystemet i havbruksnæringen.

Siste nytt om temaet

Kontakt

Fiskeriavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo