Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Mære på et oppdrettsanlegg i Saltdalsfjorden

Havbruk

Norsk havbruksnæring er en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge.

Ein fiskebåt i silhuett mot ein oransje himmel

Fiskeri

Fiske og fangst har alltid vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten

Vågehval

Kval og sel

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt no

Et fremtidsrettet kvotesystem

Følg saken her

Et fremtidsrettet kvotesystem

Nærings- og fiskeridepartementet arbeider med oppfølgingen av forslagene til Kvoteutvalget med et nytt kvotesystem.

Eit oppdrettsanlegg i sjøen

Følg saken her:

Stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen

Regjeringen la 20. mars 2015 fram en stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen.

Siste nytt om temaet

Dokument

Strategi mot rømming fra akvakultur

Forekomsten av rømt oppdrettslaks i overvåkede vassdrag har ikke fulgt produksjonsøkningen og ligger nå på et lavere nivå enn før tusenårsskiftet.

Norges fiskeriavtaler 2019

Stortingsmeldinga omtalar fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018.

Kontakt

Fiskeri- og havbruksavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo

Til toppen