Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Mære på et oppdrettsanlegg i Saltdalsfjorden

Havbruk

Norsk havbruksnæring er en stor næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og verdier for Norge.

Ein fiskebåt i silhuett mot ein oransje himmel

Fiskeri

Fiske og fangst har alltid vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten

Meir om fiskeri og havbruk

Relaterte tema

Kontakt

Fiskeriavdelingen

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 8, Oslo