Forvaltning av sjøpattedyr

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. Etter eit opphald på fem år tok vi opp att fangsten av vågekval i 1993.

Ryggen av ein vågekval over vatnkanten

Kvalfangst

Som ein del av dei norske fangsttradisjonane driv Noreg i dag fangst av vågekval. Etter eit opphald på fem år tok vi opp att fangsten av vågekval i 1993. I Noreg har kvalfangsten alltid vore driven i kombinasjon med fiskeri.

Eit bilete av ein vågekval under vatn

Bærekraftig hvalfangst

Den norske vågehvalbestanden er i god forfatning.