Trygg og sunn sjømat

Myndighetene har ansvar for å fastsette regelverk som sikrer at sjømaten er trygg og sunn for forbrukerne, og Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene etterlever dette.

Barn lager fisk

Kostråd: Spis mer fisk

Fisk er en viktig kilde for livsnødvendige næringsstoffer som protein, vitamin B12, selen og jod. Fet fisk har en gunstig fettsyresammensetning. Fet fisk og tran er de viktigste kildene for de lange flerumettede n-3-fettsyrene (EPA og DHA) og vitamin D.

Trygg sjømat

For at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon må sjømaten som omsettes være sunn og trygg å spise. Tilstrekkelig overvåking av og dokumentasjon på smittestoffer og uønskede kjemiske forbindelser i sjømaten er avgjørende for å sikre sjømattryggheten og for å møte krav fra markedene.

Trygg og sunn sjømat - organisering

Norsk matforvaltning skal sikre forbrukerne trygg sjømat. Det arbeides med mattrygghet gjennom hele verdikjeden - fra fjord til bord. Myndighetene har ansvar for å fastsette regelverk som sikrer at sjømaten er trygg og se til at Mattilsynet fører tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever dette. Den enkelte næringsutøver skal selv sikre at sjømaten som produseres er trygg og av riktig kvalitet.