Bioøkonomi i landbruket

Landbruket leverer fornybare biologiske ressurser fra jord og skog til bioøkonomien. Ved hjelp av moderne teknologi kan vi oppnå en mer effektiv, bærekraftig og klimavennlig produksjon, og samtidig utvikle nye og lønnsomme produkter.

Skog.

Regjeringens strategi

Regjeringens bioøkonomistrategi "Kjente ressurser – uante muligheter" skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene.

Biogassanlegg.

Bedriftseksempler

Norge har rikelig tilgang på fornybare biologiske ressurser både i havet og på land, og en industri- og kompetansebase som er godt egnet til å utnytte dette potensialet. Dette gir oss et fortrinn for posisjonering i fremvoksende markeder i tilknytning til bioøkonomien.

Risplanting.

Bioøkonomi i verden

OECD vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. I EU og under Nordisk ministerråd står bioøkonomi høyt på dagsorden. Globalt har mer enn 40 land integrert bioøkonomi i sine nasjonale strategier.

Aktuelt nå

Taket på Vega Scene ligger foreløpig som en ensom øy i et grått landskap.

Blomster og bier på Oslos første blågrønne tak

19.09.2019: På taket til nybygget Vega Scene i Oslo er et stykke natur gjenskapt. Det er plantet stedegne arter fra indre Oslofjord i spesielt utviklet takjord. Det er samlet inn frø langs Oslofjorden, målet er å gjenskape et stykke lokal natur.

Ku med kalv.

Seks utredninger om husdyrproduksjon og klima og miljø i landbruket

22.03.2019: Denne uken ble seks utredninger om husdyrproduksjon, og klima og miljø i landbruket presentert. Utredningene inngår som innspill til vårens jordbruksforhandlinger.

The Government's Bioeconomy Strategy

16.02.2018: The Government's Bioeconomy Strategy is now available in english. The strategy was developed in a collaboration between the Ministries of Trade, Industry and Fisheries, Agriculture and Food, Climate and Environment, Education and Research, Local Government and Modernisation, Petroleum and Energy, Transport and Communications and Foreign Affairs.

Statsbudsjettet 2018:

Auka næringsverksemd, bioøkonomi og mattryggleik

12.10.2017: På Landbruks- og matdepartementet sitt område er det desse hovudprioriteringane i statsbudsjettet for 2018: - Fortsatt sterk satsing på skogsvegar og tømmerkaier - Auka matproduksjon - Avgiftslette for reindrifta - 10 millionar kroner til å følgje opp bioøkonomistrategien

Til toppen