Bioøkonomi i landbruket

Bedriftseksempler

Norge har rikelig tilgang på fornybare biologiske ressurser både i havet og på land, og en industri- og kompetansebase som er godt egnet til å utnytte dette potensialet. Dette gir oss et fortrinn for posisjonering i fremvoksende markeder innen bioøkonomien.

Bioøkonomi i Norge

Regjeringens bioøkonomistrategi "Kjente ressurser – uante muligheter" skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene.

Bioøkonomi i verden

OECD vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. Globalt har mer enn 40 land integrert bioøkonomi i sine nasjonale strategier, og blant annet G7-landene (Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA) og BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika) har lansert omfattende initiativer for å fremme utviklingen av bioøkonomien. Også i EU og under Nordisk ministerråd står bioøkonomi høyt på dagsorden.

Aktuelt nå