Bioøkonomi i landbruket

Bioøkonomi i Norge

Regjeringens bioøkonomistrategi "Kjente ressurser – uante muligheter" skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene.

Bedriftseksempler

Norge har rikelig tilgang på fornybare biologiske ressurser både i havet og på land, og en industri- og kompetansebase som er godt egnet til å utnytte dette potensialet. Dette gir oss et fortrinn for posisjonering i fremvoksende markeder innen bioøkonomien.

Bioøkonomi i verden

OECD vurderer verdiskapingspotensialet knyttet til bioøkonomien som stort. Globalt har mer enn 40 land integrert bioøkonomi i sine nasjonale strategier, og blant annet G7-landene (Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA) og BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika) har lansert omfattende initiativer for å fremme utviklingen av bioøkonomien. Også i EU og under Nordisk ministerråd står bioøkonomi høyt på dagsorden.

Aktuelt nå