Nyheter om bioøkonomi

Viser 1-20 av 56 treff.

 • Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 1/2024

  24.04.2024

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om kartlegging av arealutfordringer i Finnmark.

 • Kommunane må auka innsatsen for å ta vare på matjorda

  29.01.2024

  I eit felles brev frå landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjer dei kommunepolitikarane merksame på det ansvaret kommunane har for at Noreg skal nå målet om å bygge ned mindre matjord.

 • Tiltakspakke for reindrift og energi

  20.12.2023

  Regjeringen legger i dag frem en bred tiltakspakke for å legge til rette for bedre ivaretakelse av reindriften ved planlegging og utbygging av energi.

 • Jordbruksinntekten økte med 22 prosent i 2022

  13.12.2023

  Tall fra driftsgranskningene for 2022, som ble lagt fram av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i dag, viser at inntektene i jordbruket økte med 22 prosent i 2022. I snitt økte inntektene med 89 800 kroner per årsverk fra 2021 til 2022, til 492 900 kroner.

 • Statssekretær Wenche Westberg takker Nils Vagstad for ledelse av NIBIO

  08.12.2023

  Ved årsskiftet går Nils Vagstad av som administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har ledet forskningsinstituttet siden juni 2016. Fredag 8. desember ble Vagstad takket av, av statssekretær Wenche Westberg for god innsats gjennom disse årene.

 • Statsbudsjettet 2024: Styrkjer beredskapen og matproduksjonen i heile Noreg

  06.10.2023

  - Løyvinga til bøndene over statsbudsjett blir auka med 2,9 milliardar kroner. - Klimatiltak i landbruket - foreslår 84 millionar kroner meir til Bionova. - Etablerer beredskapslager for matkorn- foreslår ei løyving på 63 millionar kroner. - Styrkjer importvernet og går over til prosenttoll på fleire grønt-produkt.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2023

  04.10.2023

  Statsforvaltaren i Møre og Romsdal presenterer ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna om vinnaren av kulturlandskapsprisen som skjøttar kystlyngheia. Andre tema er kartlegging av beiteressursane i verdsarvområdet Geiranger, nytt og spennande samarbeid i kystskogbruket, stor granbarkbille påvist i Møre og Romsdal, og Tingvoll gard som base for NIBIO og NORSØK.

 • Nett-tv

  Lanserer veikart 2.0 for Grønt industriløft: Med grønn industri skal vi bygge landet videre

  28.09.2023

  Regjeringens grønne industriløft skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid. Statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad lanserte i dag et oppdatert veikart som gir løypemelding i det grønne industriløftet, og hvordan regjeringen ytterligere vil øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet.

 • Svar på skriftleg spørsmål om viktige naturverdiar i norsk skog

  26.09.2023

  Landbruks- og matminister Geir Pollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) om dagens metode for innsamling, registrering og kontroll av viktige naturverdiar i norsk skog.

 • Kunnskapsrapport om berekrafta i norsk jordbruksproduksjon

  13.09.2023

  Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har utarbeida ein kunnskapsrapport om berekrafta i norsk jordbruksproduksjon. Rapporten er eit svar på eit større oppdrag som NIBIO fekk frå Landbruks- og matdepartementet i 2022, og utgjer del 1 av oppdraget.

 • Innspill om husdyrproduksjon til ny dyrevelferdsmelding

  08.06.2023

  Regjeringen arbeider med å legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Tema for dagens innspillsmøte handlet om de ulike husdyrproduksjonene i Norge.

 • Regjeringen styrker aktiviteten ved NIBIO-Svanhovd

  07.06.2023

  I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen i dag frem en aktivitets- og utviklingspakke for Øst-Finnmark. Bakgrunnen er effekten av sanksjonene som er innført mot Russland på næringslivet i området. Regjeringen øker bevilgningen til NIBIO-Svanhovd med 3 mill. kroner.

 • Bionova åpnet i Brumunddal

  25.05.2023

  Torsdag 25. mai kl 08:30 åpnet landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide Bionova i Brumunddal. Bionova er regjeringens verktøy for å nå Norges klimamål og skal bidra til reduserte klimagassutslipp og økt karbonopptak og karbonlagring i landbruket.

 • Fylkesnytt fra Innlandet 1/2023

  24.05.2023

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt,  blant annet med en artikkel om oppsving i skogkulturaktiviteten i 2022.

 • Presseinvitasjon: Åpning Bionova

  23.05.2023

  Torsdag 25. mai blir Bionova i Brumunddal offisielt åpnet. Bionova etableres som en del av Innovasjon Norge, og skal bidra til klimatiltak i landbruket og å sikre overgangen til en mer sirkulær bioøkonomi basert på biologiske ressurser fra land og hav.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Meir til fornybar energi og reindrift

  11.05.2023

  Regjeringa gjer framlegg om ekstra midlar til Bionova for å dekkje etterspurnaden etter finansiering til investeringar i fornybar energi i landbruket. Det blir gjort framlegg om å styrkje reindriftsforvaltninga og auke kunnskapsgrunnlaget om reindrift.

 • Oppdatert jordvernstrategi og forsterket jordvernmål

  10.02.2023

  Regjeringen skal våren 2023 legge fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Det inviteres til å komme med innspill innen 6. mars 2023.

 • Utvalg skal utrede tiltak for å halvere matsvinnet, inkludert en matkastelov

  07.02.2023

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og landbruks- og matminister Sandra Borch presenterer utvalget som skal utrede tiltak for å nå målet om 50 prosents reduksjon av matsvinnet innen 2030. Utvalget skal blant annet komme med forslag til en matkastelov. Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke og styreleder i Matvett, skal lede utvalget. Matvett skal ha rollen som sekretariat.

 • Felles satsing på landbruket i nord

  09.01.2023

  Landbruks- og matministeren, sammen med fylkeskommunene i nord, har lansert startskuddet for en forsterket satsing på landbruket i nord.

 • Presseinvitasjon: Lansering av satsingen «Bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord»

  03.01.2023

  Fredag 6. januar lanserer landbruks- og matminister Sandra Borch, sammen med fylkesråd for næring, plan og miljø i Troms og Finnmark fylkeskommune Karin Eriksen, satsingen på bærekraftig landbruk og verdiskaping i nord.

 • Side 1 av 3
 • Side 1 av 3