Nyheter om bioøkonomi

Viser 1-20 av 24 treff.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa styrker norsk matproduksjon

  12.05.2022

  I tilbodet frå staten i årets jordbruksforhandlingar blir det lagt opp til å utbetale kompensasjon for auka kostnader i næringa allereie i år. I samsvar med dette gjer regjeringa i revidert nasjonalbudsjett derfor framlegg om ei tilleggsløyving på 1,8 milliardar kroner.

 • Hjort i auke skadar skog

  04.05.2022

  Ei ny gransking frå Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) syner at hjortebeiting på skog og grasareal fører til store økonomiske tap for skogeigarar og bønder. Ei meir berekraftig forvalting av hjortebestanden er naudsynt.

 • Kronikk av landbruks- og matminister Sandra Borch: Ta vare på matjorda

  03.05.2022

  Dette er mitt enkle budskap til alle landets kommuner, utbyggere og eiere av jordbruksareal; ta vare på matjorda! Begrunnelsene er mange, men akkurat nå er behovet for matproduksjon den viktigste.

 • Høsthvete

  29.04.2022

  Korn som ble sådd i fjor høst, høsthvete, har klart seg godt gjennom vinteren.

 • NIBIO om matsikkerhet

  04.04.2022

  Pandemi, klimaendringer, krig i Ukraina og økte priser på både gjødsel og energi. Dette er en del av bakteppet for at de globale matvarepriser i dag har økt med 30 prosent. Matsikkerhet og beredskap har kommet høyt på dagsordenen.

 • Biokull

  29.03.2022

  Biokull har mange positive egenskaper, og kan blant annet bidra til å redusere lystgassutslipp fra kompost og jord.

 • Innspillsmøter med næringsliv og virkemiddelapparat om Bionova

  18.03.2022

  Det har vært avholdt to innspillsmøter i forbindelse med regjeringens arbeid med å etablere Bionova. Det har vært ett møte med sentrale virkemiddelaktører og FoUI-institusjoner og ett møte med næringsliv og andre interesseorganisasjoner.

 • Landene i nord går sammen om forskning på sirkulær bioøkonomi

  14.03.2022

  Norge, Finland, Sverige, Tyskland og Canada lyser sammen ut 7 millioner euro til forskning på bruk av biomasseressurser fra skogen.

 • Regjeringen ønsker innspill om Bionova

  14.03.2022

  Regjeringen har igangsatt arbeidet med å etablere Bionova og inviterer med dette alle relevante aktører til å komme med innspill til arbeidet. Et hovedformål med Bionova er at det skal være et verktøy for å bidra til klimatiltak i jordbruket.

 • Svar på skriftlig spørsmål om helhetlig plan for et bærekraftig matsystem

  11.03.2022

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) om å får på plass en helhetlig plan for et bærekraftig matsystem.

 • Forskningens bidrag til utviklingen av landbruket i EU

  28.02.2022

  EUs satsing på forskning skal bidra til at landbruket blir klimanøytralt i 2035 og EU i 2050. Videre at jorda som har status «god jordhelse» skal økes fra dagens nivå på om lag 35 prosent til 100 prosent i 2050.

 • Steinkjer er et kraftsenter for landbruket i Midt-Norge

  23.02.2022

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har besøkt Trøndelag. Turen startet i Steinkjer, som er et kraftsenter for landbruket i Midt-Norge. Etablering av 61 statlige arbeidsplasser hos NIBIO og Landbruksdirektoratet på dette stedet er framtidsrettet distriktspolitikk.

 • Mange EU-prosjekter til Nibio

  10.02.2022

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått tildelt sju prosjekter innenfor EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

 • Norsk landbruks- og matforskning hevder seg godt i EU

  01.02.2022

  Norske forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige aktører har i løpet av de siste sju åra fått oppdrag fra EUs forskningsprogram til en verdi av 16,2 milliarder kroner.

 • Presseinvitasjon: Sandra Borch i Troms torsdag 27. og fredag 28. januar

  25.01.2022

  Landbruks- og matminister Sandra Borch er i hjemfylket Troms torsdag 27. og fredag 28. januar. Hun starter programmet med sitt første offisielle besøk i hjemkommunen Lavangen som statsråd, og avrunder med digital deltaking i en internasjonal ministerkonferanse.

 • 435 millioner kroner til landbruks- og matforskningsprosjekt i 2021

  20.01.2022

  I 2021 fikk 39 forskningsprosjekt innen landbruk og mat tildelt totalt 435 millioner kroner fra Norges forskningsråd og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

 • Utsyn over norsk landbruk

  17.01.2022

  Norsk institutt for bioøkonomi er er ute med ny utgåve av Utsyn over norsk landbruk. Boka gir brei oversikt over tilstand og utviklingstrekk i norsk landbruk.

 • Fylkesnytt fra Innlandet 2/2021

  22.12.2021

  Statsforvalteren i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om bærekraftspris til urbant landbruksprosjekt i Hamar.

 • Svar på skriftlig spørsmål om BIONOVA

  20.12.2021

  Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Anna Molberg (H) om BIONOVA.

 • Norske landbruks- og matforskningsmiljø hevder seg internasjonalt

  15.12.2021

  Gjennom europeiske samarbeidsnettverk (ERA-NET) kan forskningsmiljø og bedrifter delta i konkurransen om internasjonale forskningsmidler.