Statssekretær Wenche Westberg takker Nils Vagstad for ledelse av NIBIO

Ved årsskiftet går Nils Vagstad av som administrerende direktør i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har ledet forskningsinstituttet siden juni 2016. Fredag 8. desember ble Vagstad takket av, av statssekretær Wenche Westberg for god innsats gjennom disse årene.

– Åtte år etter opprettelsen i 2015 kan det trygt slås fast at NIBIO har befestet sin stilling som et av landets største og viktigste FoU-miljøer. Instituttet utvikler kunnskap og teknologi for mange målgrupper i samfunnet, innenfor en rekke sektorer. Under Vagstad sin ledelse er det etablert en velfungerende statlig virksomhet som leverer godt på sitt samfunnsoppdrag, sier statssekretær Wenche Westberg.

Statssekretær Wenche Westberg takker Nils Vagstad for ledelse av NIBIO.
Statssekretær Wenche Westberg takker Nils Vagstad for ledelse av NIBIO. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Forsking og utvikling med høy kvalitet og relevans

Instituttet har til enhver til om lag 1.500 prosjekter. Foruten stor forskningsinnsats med nasjonal finansiering, har NIBIO over tid hatt en god vekst i internasjonal aktivitet. Instituttet deltar med mange prosjekter innenfor EUs rammeprogram for forskning og utvikling. På den måten hentes mye kunnskap fra resten av Europa med sikte på å støtte opp under det norske landbruket.

Under markeringen for Vagstad ble det vist til at NIBIOs viktige samfunnsrolle støttes opp av utfordringer i tiden som vi lever i.

- Krigen i Europa har gitt oss en påminnelse om hvor viktig det er med en høy norsk matproduksjon. Klimaendringene gir også utfordringer for sektoren. Vagstad fortjener ros for å ha bidratt til utvikling av et kunnskapsmiljø som kan hjelpe oss med å møte disse utfordringene, sier statssekretær Wenche Westberg.

Nærhet til næring og forvaltning

NIBIOs tilstedeværelse i alle landsdeler sikrer god kontakt med næring og forvaltning og mange kompetansearbeidsplasser i distriktene. Om lag halvparten av de ansatte arbeider på de 14 lokalitetene utenom hovedkontoret på Ås.

NIBIO er landets viktigste kunnskapsutvikler for jordbruk, skogbruk og hagebruk, i tillegg til å støtte opp om utviklingen av tilhørende industrier. Instituttet er også en viktig aktør innen kart- og geodataløsninger. Disse benyttes av alle norske kommuner, Statsforvaltere i tillegg til bønder og skogeiere. Instituttet yter også omfattende forvaltningsstøtte til landbruks- og matforvaltningen og har bred erfaring innen natur- og ressursforvaltning.