Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mat

Matpolitikken til regjeringa dekker heile produksjonskjeda – frå jord til bord, og forbrukarane si meining vert tillagd stor vekt når politikken vert utforma. Hovudmålet er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet og til ein fornuftig pris. Takk vera ein aktiv og målretta mat- og landbrukspolitikk, leverer norske bønder stadig meir mat til forbrukarane.

Reddik og blomkål.

Mat

Mat er folkehelse og nyting, nasjonal og internasjonal, trendy og tradisjonell. Mat er privatøkonomi og samfunnsøkonomi, distriktspolitikk og næringspolitikk, fiskeripolitikk og – ikkje minst – landbrukspolitikk.

Matbutikk.

Mat og forbrukarar

Norske forbrukarar viser stor interesse for korleis mat vert produsert, foredla og omsett i Noreg, og forbrukarane sine meningar vert tillagd stor vekt når matpolitikken vert utforma.

Forskning.

Mattryggleik

I forhold til andre land har Noreg få problem med matbåren sjukdom. Sjølv om mattryggleiken jamt over er god, krevst det vedvarande innsats å sikre at maten forblir trygg.

Aktuelt no

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma, landbruks- og matminister Bård Hoksrud og Kjersti Hoff, leder i Norsk bonde og småbrukarlag.

Ønsker å utvikle Norge til et attraktivt reisemål

17.01.2019: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud har invitert med seg en bredt sammensatt Næringsdelegasjon til et dialogseminar og til åpningen av den norske standen på Grüne Woche i Berlin denne uken. Delegasjonen har i dag diskutert hvordan opplevelser og aktiviteter fra landbruket og reindriften kan bidra til å utvikle Norge til et attraktiv reisemål.

Hoksrud på konkurransearenaen for Tine Matcup, der det deltok elever fra kokkeskoler over hele Norge.  Finalen ble arrangert samtidig med Norgescupen.

Norgescup for kokk-og servitørlærlinger 2019

14.01.2019: Landbruks- og matminister Bård Hoksrud besøkte Norgescup for kokk-og servitørlærlinger 2019, som ble arrangert i Stavanger 11-12 januar.

Dokument

Regjeringa med ny strategi for økologisk produksjon:

Skal møte forbrukarane sin etterspurnad

11.07.2018: Regjeringa la, 25. mai, fram ein nasjonal strategi for økologisk jordbruk. Det har dei siste åra vore ein sterk vekst i etterspurnaden etter økologisk mat. Målsettinga er at økologisk produksjon skal utvikle seg i takt etterspurnaden frå forbrukarane. For å nå dette målet blir det etablert eit eige dialogforum og eit økologiprogram.

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar:

Opplevingar for ein kvar smak

19.01.2017: Utgangspunktet for denne strategien er eit behov for å målrette regjeringa sin politikk for reiselivet basert på ressursane frå landbruket og reindrifta. Regjeringa si politiske plattform, Sundvolden-erklæringa dannar grunnlaget for politikkutforminga.

Finn dokument

Dei viktigste dokumenta finn du blant meldingarproposisjonar
NOU-arhøyringarlover og regler 
fra departementet.

Til toppen