Berekraftsmål nr. 2

FN sine 17 berekraftsmål fram mot 2030 vart vedtekne av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling i 2015. Måla er universelle og gjeld for alle land, også Noreg. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FN sitt berekraftsmål nr 2: Utrydde svolt, oppnå mattryggleik og betre ernæring, og fremja berekraftig landbruk.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.

2. Utrydde svolt

Utrydde svolt, oppnå mattryggleik og betre ernæring, og fremje berekraftig landbruk

Alle FNs bærekraftmål.

Norges oppfølging

FN sine bærekraftmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et vegkart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.

Siste om Berekraftsmål nr. 2

Statssekretær Wenche Westberg

Oppslutning om FNs bærekraftsmål

29.01.2024

FNs koordineringsenhet for matsystem berømmer Norge for aktiv oppslutning om FNs bærekraftsarbeid.

Veksthus for tomater.

Innspela til bærekraftig matsystem

22.11.2023

20. oktober inviterte statssekretær Wenche Westberg i Landbruks- og matdepartementet til nasjonal dialog om berekraftige matsystem. I etterkant av møtet blei det invitert til å komme med innspel til regjeringa sitt vidare arbeid med berekraftige matsystem. Les innspela her.

Dokumenter

Humle på villmorell.

Strategi:

Nasjonal pollinatorstrategi

29.06.2018

Ein nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfald av villbier og andre pollinerande insekt.

Urbant landbruk.

Dyrk byer og tettsteder - Nasjonal strategi for urbant landbruk

Plan/strategi 09.02.2021

Regjeringen lanserte 9. februar 2021 en nasjonal strategi for urbant landbruk.