Flere nyheter om Berekraftsmåla

Viser 1-20 av 225 treff.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 2/2024

  05.06.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om klimasmarte bønder i Vestfold og Telemark.

 • Norge følger opp arbeidet globalt med bærekraftige matsystem

  24.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Bærekraftige matsystem er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål, og alle FNs medlemsland inviteres til å rapportere om deres nasjonale arbeid. Nå leverer Norge sin rapport om det nasjonale arbeidet til FNs samordningsenhet for bærekraftige matsystem.

 • Støtte til organisasjoner for 2025

  21.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner over kap. 1138 post 70. Formålet med tilskuddsordningen er å støtte organisasjoner på nasjonalt nivå som arbeider innenfor Landbruks- og matdepartementets målområder.

 • Nett-tv

  Jordbruksavtale for økt norsk selvforsyning og løft i bondens inntektsmuligheter

  16.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Staten og jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en jordbruksavtale som legger til rette for en inntektsøkning på 85 000 kroner per årsverk. Det betyr at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper kan tettes med 60 000 kroner.

 • Sammen om å styrke arbeidet med bærekraftig forvaltning av verdens skoger

  15.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I mai står verdens skoger på dagsordenen i FNs hovedkvarter i New York. Under FNs skogforum (UNFF) samlet flere land seg for å legge inn en forsterket, felles innsats for å ta vare på verdens skoger, og for å nå de globale skogsmålene innen 2030.

 • «Ut på vidda» - Et unikt tilbud innenfor lærings- og omsorgsbaserte tjenester

  15.05.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  «Ut på vidda» er lærings- og omsorgstjenester som bygger på samisk kultur, tradisjoner, duodji (samisk håndverk), historie, mennesker, dyr, natur og reindrift.

 • Regjeringen legger frem proposisjon om reindriftsavtalen

  26.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon til Stortinget om Reindriftsavtalen 2024/2025. Avtalen ble inngått mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund og staten 8. februar 2024.

 • God produksjon av reinkjøtt

  10.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Slaktesesongen for rein er nå avsluttet for i vinter. I 2023/2024 ble det slaktet 66 420 rein. Dette er det høyeste slaktetallet på fire år.

 • Fylkesnytt fra Nordland 1/2024

  10.04.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Nordland er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om rullering av strategisk plan for jordvern.

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2024

  20.03.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Landbrukskonferansen 2024.

 • Mere norske råvarer i fôr til oppdrettsfisk og husdyr i framtida

  15.03.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har satt seg som mål at innen 2034 skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder, og nå er det også satt et mål for hvor mye av fôret som skal komme fra norske råvarer.

 • Tilskudd til opplysningstiltak i landbruket

  07.03.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Organisasjoner, institusjoner og kommuner kan nå søke om tilskudd til tiltak som bidrar til økt interesse i befolkningen for en bærekraftig norsk matproduksjon. Søknadsfristen er 19. april 2024.

 • Første hovedrapport for intensjonsavtalen om klima mellom staten og organisasjonene i jordbruket

  06.03.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Staten og organisasjonene i jordbruket inngikk i 2019 en intensjonsavtale om å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon i perioden 2021-2030. Nå er første hovedrapport ferdigstilt.

 • Historisk høy utbetaling til norske bønder

  14.02.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet utbetaler denne uka nærmere 17 milliarder kroner i produksjons- og avløsertilskudd til norske bønder.

 • Klimatilpasning i reindriften

  13.02.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I Reindriftsavtalen 2023/2024 ble avtalepartene enige om å etablere en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak og virkemidler for klimatilpasning i reindriften. Arbeidsgruppen har vært sammensatt av representanter oppnevnt av Norske Reindriftsamers Landsforbund og av Landbruks- og matdepartementet. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 12. desember 2023, og rapporten ble presentert for avtalepartene under oppstartsmøtet for forhandlingene om Reindriftsavtalen 2024/2025.

 • Lihkku sámi álbmotbeivviin! Gratulerer med samefolkets dag!

  06.02.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Dette er dagen hvor vi skal feire det samiske. Som reindriftsminister er det mye å feire og jeg vil trekke frem noen høydepunkter fra min tid så langt i Landbruks- og matdepartementet.

 • Utvikler plantesorter for de nordiske landene

  30.01.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I 2008 ble det tatt initiativ til å styrke det nordiske samarbeidet innen plantesortsutvikling; Public-Private-Partnership for Pre-breeding (PPP). I dag er dette et svært vellykket samarbeidsprosjekt for, og mellom, de nordiske landene.

 • Oppslutning om FNs bærekraftsmål

  29.01.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs koordineringsenhet for matsystem berømmer Norge for aktiv oppslutning om FNs bærekraftsarbeid.

 • Reindriftsforhandlingene: Tilbudet med ramme på 213 millioner

  26.01.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statens forhandlingsutvalg har i dag lagt frem sitt tilbud til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2024/2025. Tilbudet har en ramme på 213 millioner kroner, en økning på 13 millioner kroner fra inneværende avtale.

 • Westberg holdt åpningsinnlegg under globalt forum for landbruk og mat i Berlin

  22.01.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Wenche Westberg holdt åpningsinnlegget under et ekspertpanel om såfrømangfold under det globale forumet for mat og landbruk i Berlin, fredag 19 februar. Tema for møtet var betydningen av såfrømangfold for matsikkerhet i lys av klimaendringer og tap av naturmangfold, og hvordan såfrømangfold kan styrkes gjennom økt internasjonalt samarbeid.

 • Side 1 av 12
 • Side 1 av 12